Monday, November 29, 2010

Java OOP (Object Oriented Programming) yang terbaikAssalamualaikum w.b.t. Apa khabar kepada semua yang teraccident melawat blog ini.Saya pd hari ini teringin nak cerita tentang java. Saya telah pun mempelajari sedikit sebanyak tentang java melalui pengajaran seorang pensyarah dari Pakistan iaitu En. Syaikh Qaissar Ayyub jadi sebagai perkongsian ilmu saya akan cuba jelaskan apakah java itu menurut pemahaman saya dan tulisan yang saya buat ini adalah secara direct jadi segala kesilapan harap di maafkan. Segala komen boleh diberikan.

Semasa awal-awal dulu sebelum memilih bahasa Java saya mendengar bahawa bahasa C adalah antara bahasa yang terbaik. C adalah bukan OOP namun ianya adalah pantas dan merupakan diantara bahasa didalam sistem Linux. dan saya memilih untuk mempelajari bahasa C sendirian. Dan waktu itu saya agak fanatik tentang Linux maka saya memilih untuk mendalami bahasa C walaupun tanpa guru. Saya juga telah membeli beberapa buah buku didalam C dan membaca tutorial-tutorial yang ada di internet. Waktu itu saya kurang mengetahui apakah itu Java. Akhirnya menerusi takdir Allah S.W.T saya berpindah ke aliran Java pula.

Java merupakan sebuah bahasa programming Open Source yang telah dibina oleh Syarikat Sun Micro System pada tahun 1991 dan ia dahulu dikenali sebagai bahasa Oak. Oak lebih difokuskan ITV supaya box ini menjadi interaktif dgn bahasa Oak. Bahasa Java ini telah dipelopori oleh bapa kepada pencipta editor Emacs didalam Unix based System iaitu James Gosling dan groupnya. Dan akhirnya pada 1995 bahasa Java telah dicommercializedkan secara public.

Apa yang saya boleh katakan disini ialah pada waktu itu Java dibina dengan benar-benar supaya ianya boleh berfungsi untuk pembangunan web,untuk internet secara dinamik dan interaktif. Secara tidak langsung Java juga benar-benar berkebolehan didalam pemprograman untuk networking.

Pertama sekali saya akan terangkan mengapa Java?
1.Platform Independent
Java adalah platform independent dan ini bermaksud bahawa apabila anda membuat program atau perisian didalam java maka anda tidak perlu compile lagi untuk menyesuaikannya dengan platform lain.Kerana apa?Kerana java menggunakan Java Virtual Machine yang berfungsi untuk run program tersebut. Selagimana ada JVM dimana-mana platform seperti pc,laptop,telefon,psp,OS linux, OS windows, OS mac, etc selagi itulah anda boleh run kan program anda diatas platform tersebut. JVM akan bertindak untuk menyesuaikan program, perisian anda kepada platform tersebut.Jadi jangan bimbang, hasilkan terus program anda dan anda boleh run kannya terus di platform kegemaran anda!

2.Object Oriend @ OOP
Java adalah object oriented programming yang menekankan penghasilan object dengan objek yang lain untuk menyelesaikan masalah.anda boleh bandingkan dengan bahasa C dimana didalam bahasa C kesemua coding untuk bahasa C dimuatkan didalam satu source file tetapi didalam Java anda boleh membahagikan coding yang besar kepada multiple object. Ini menyebabkan code anda lebih mudah untuk dilakukan pembetulan atau debugging terhadap ralat yang anda hadapi didalam kod-kod java anda. konsep OOP ini boleh dilihat dengan adanya teknik inheritance atau perwarisan, teknik polymorphism contohnya membenarkan duplication method-method didalam coding tetapi dengan argument yang berbeza misalnya, teknik encapsulation utk keselamatan, dan abstraction yang membantu mengurangkan coding yang complex...will be update